Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
8 postów 432 komentarze

MADARA

Madara - Yata no Kagami - Prawda moją twierdzą, rozum moim mieczem, prawość moją tarczą.

Odmienić los Polski? Wolność Re-definicja rzeczywistości cz.5

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Należenie do mniejszości, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki. ” George Orwell

 

 

       Dziękuję za dyskusję pod poprzednim tekstem i zachęcam do dalszego komentowania i dzielenia się swoimi krytycznymi uwagami. Niniejsza notka jest kontynuacją przemyśleń na temat rozwoju i trwałości w koncepcji SO (Sukcesji Obywatelskiej) w ujęciu wolności jako niezbędnego fundamentu prawdy, i niezależności i jednocześnie odniesieniem polemicznym do kilku ciekawych wpisów blogerów z ostatnich tygodni.

        Sukcesja Obywatelska (SO) to koncepcja budowy/zorganizowania alternatywy wobec obecnego Systemu monopolizującego większość sfer naszego życia. Wydaje się, że jedyną czynnością, którą możemy wykonywać poza systemem jest już tylko oddychanie. Pozostałe czynności fizjologiczne( że o innych nie wspomnę) jak np. odżywianie, picie, wypróżnianie się, jest związane z wydatkami pieniężnymi a co za tym idzie wymusza współuczestnictwo w tym systemie w celu zdobycia pieniędzy. Mamy więc koncepcję SO, która ma nam dać wybór/wolną wolę, innymi słowy wolność, bo właśnie tak ją definiujemy: Wolność to możliwość wyboru najlepszej istniejącej naszym zdaniem opcji. Tu warto zaznaczyć jeszcze jeden postulat: aby SO zwiększała nasza wolność, musi być wyborem pożądanym, czyli wybór między Systemem WB a SO nie może być wyborem między większym złem a mniejszym, innymi słowy koncepcje/projekty w ramach dobrowolnej SO tylko wtedy będą miały rację istnienia kiedy będą lepsze i skuteczniejsze niż rozwiązania Systemowe (bo kto dobrowolnie i świadomie wybierze rozwiązanie gorsze?). Zastanówmy się, czego tak naprawdę potrzebujemy aby uzyskać jak najwięcej wolności w realnych warunkach i jak najlepiej tego dokonać z uwzględnieniem przyjętego na początku przez nas podziału działań na 4 kategorie: Ekonomia, Informacja, Edukacja/wiedza, bezpieczeństwo.

 

1.Uwolnienie - informacja

 

      Omówienie dotyczy Informacji w rozumieniu procesu komunikowania się/relacji z faktów przeszłych i teraźniejszych. Zapewne dla większości czytelników Ne, czyli ludzi poszukujących niezależnych informacji i niezależnie myślących, fakt powszechnej dezinformacji jest bezsporny. Współczesny system dezinformacji potrafi skutecznie dezinformować i czerpać z tej manipulacji korzyści polityczne, ekonomiczne, kształtować postawy, sympatie i inne reakcje ludzkie. Dezinformacja i manipulacja jest dość szeroko omawiana w wielu ciekawych i wartościowych opracowaniach np. ostatnio na Ne). Od siebie chciałbym jedynie dodać że skoordynowana i taka sama dezinformacja całej populacji ludzkości, w zakresie np. działań wojennych, czy jak ostatnio w przypadku forsowania rozwiązań politycznych i ekonomicznych w wielu krajach w ten sam sposób (np. związki partnerskie), jest dowodem „nie wprost” na istnienie jednego światowego dominującego ośrodka dezinformacji.

Konkluzja:Informacja prawdziwa/prawda o zaistniałych zdarzeniach lub stanie rzeczy pozwala nam świadomie zareagować, dokonać najwłaściwszego w naszej opinii wyboru, czyli w nawiązaniu do w/w definicji wolności Informacja prawdziwa jest niezbędnym składnikiem do maksymalizowania wolności. SO musi pozyskiwać informację prawdziwą oraz oddzielać ją od dezinformacji . Wymaga to utworzenia specyficznego nowego sposobu informowania i pozyskiwania informacji. W następnych notkach opisane zostaną przykłady takich sposobów.

 

2.Uwolnienie – wiedza/umiejętności/edukacja

 

  Następnym zbliżonym do Informacji elementem maksymalizacji wolności jest wiedza. Można powiedzieć w ujęciu filozoficznym, że wiedza jest częścią informacji, jednak do naszych rozważań bardziej skierowanych na działania praktyczne niż rozważania metafizyczne, wiedzę rozpatrzymy w ujęciu wspólnotowym bardziej jako wielopokoleniowy proces pozyskiwania i przekazywania umiejętności i sposobu postępowania/tradycji. Aby dokonywać wyborów/maksymalizować nasza wolność potrzebujemy odpowiedniej wiedzy/umiejętności. Po pierwsze musimy wiedzieć że dana możliwość istnieje po drugie musimy posiadać umiejętność jak z tej możliwości skorzystać, po trzecie musimy posiadać odpowiednią wolę która nam ta możliwość pozwoli zrealizować w praktyce. Współcześnie manipulacja wiedzą i anty-wiedza w postaci relatywizacji i dezinformacji są IMO podobnie jak Informacja wynikiem akcji globalnego ośrodka o czym świadczy jej jednolity ogólnoświatowy charakter.

Konkluzja:Wiedza/edukacja/umiejętności wymaga również wyraźnego zróżnicowania zależnie od jej prawdziwości/prawdopodobieństw czy fałszywości. Jako że SO jest koncepcją opartą na dobrowolności we wszystkich swoich działaniach stara się w swoich rozwiązaniach informować, ostrzegać i porządkować przywracać do naturalnego stanu w większym stopniu niż zakazywać, czy karać co wynika z założenia o maksymalizacji wolności, gdzie każdy zakaz byłby ograniczeniem tej idei.

 

3.Uwolnienie – gospodarka/ekonomia

 

    Jeżeli kiedyś ekonomię definiowaliśmy jako naukę/wiedzę o zaspokajaniu potrzeb człowieka, dziś/ współcześnie ekonomia jest wiedzą o tym jak manipulować potrzebami ludzi i sztucznie je kreować. Marketing MIX czy inne współczesne strategie marketingowe nie interesują się tym, czego naprawdę potrzebujemy, tylko jak nas zmanipulować abyśmy nabyli wymyślony produkt. O sprzedaży decyduje więc technika manipulacji, wywierania wpływu na człowieka, techniki sprzedaży rodem z występu prestidigitatora. Ta zmiana przeniesienie w ekonomii podmiotowości z człowieka na produkt niesie za sobą brzemienne w skutkach konsekwencje. Jako że staliśmy się jedynie elementem procesu produkcji i sprzedaży „obróbce” poddawane są nasze potrzeby duchowe i materialne, odpowiednie sformatowanie kulturowe i mentalne pozwala kontrolować „to czego chcemy” i to „jak chcemy postępować”

Konkluzja: Odzyskanie wolności ekonomicznej to nie tylko odzyskanie kontroli nad dobrami wspólnymi niezbędnymi do przetrwania człowieka, ale również a może przede wszystkim odzyskanie kontroli mentalnej nad własnymi potrzebami, nad własnym duchem i intelektem. SO jako jeden z pierwszych celów stawia sobie umożliwienie wyboru/wolność woli członkom wspólnoty w formie zaspokajania swoich potrzeb ekonomicznych, jako niezbędnego składnika wolności jednostki i wspólnoty.

 

4.Uwolnienie – bezpieczeństwo

 

   Bezpieczeństwo jest kolejnym priorytetem SO. Aby maksymalizować swoją wolność/wolną wolę /niezależność trzeba posiadać siłę gwarantującą niezależność na poziomie wspólnoty narodowej, jak i lokalnej i chroniącej przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Ze względu na zagrożenie przejęciem kontroli nad naszą wspólnotę przez inny naród czy koalicję narodów a następnie eksploatację/pasożytowanie na nas, jesteśmy zobligowani do wspólnej obrony i jej finansowania. Postulat przekazania kontroli w zakresie bezpieczeństwa militarnego czy gospodarczego w jakiekolwiek zewnętrzne kompetencje jest niczym innym jak dobrowolnym niewolnictwem. Podobnie jak na szczeblu narodowym również na szczeblu lokalnym umiejętność i obowiązek obrony wspólnoty jest koniecznością i potrzebą o fundamentalnym znaczeniu.

Konkluzja: Bezpieczeństwo, czyli umiejętność samodzielnego zagwarantowania sobie niezależności i przetrwania to kolejny postulat SO ściśle związany z wolnością zarówno jednostki jak i wspólnoty.

 

    Podsumowując powyższe rozważania możemy postawić tezę że wbrew obiegowej opinii współczesna nauka, edukacja, informacja w większym stopniu zajmuje się dezinformacją i manipulacją niż poszukiwaniem prawdy, porządkowaniem naszych przekonań czy rozwojem naszych możliwości. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali jesteśmy poddani ciągłej rywalizacji dwóch filozofii istnienia: prawdy - opartej na własnej pracy wiedzy i umiejętności oraz kłamstwa-oparta na manipulacji pasożytnicza wykorzystująca pracę jednych dla innych, z którego to fundamentalnego podziału wynikają dalsze konsekwencje. Skupienie realnej władzy w ręku emitentów pieniądza i zmonopolizowanie zysku z wszelkiej aktywności ludzkiej spowodowało podporządkowanie wszystkich dziedzin naszego życia filozofii manipulacji i woli wąskiej grupy anonimowych pasożytów.

Jeżeli porównamy naszą sytuację do kierowcy chcącego szybko i sprawnie dotrzeć do celu, dopuściliśmy do sytuacji w której kodeks ruchu drogowego i znaki drogowe stały się domeną różnych producentów i grup wpływu. Zamiast znaków informujących i ostrzegających, mamy znaki manipulacyjne, tablice hipnotyczne i znaki prowadzące wprost na niebezpieczne kolce albo zmuszające do jazdy w labiryncie zapętlonych blednie oznaczonych dróg, bo producent potrzebuje zarobić na naszej awarii czy paliwie. Przy takim podejściu nic dziwnego że nigdzie nie docieramy, nie osiągamy naszych celów, nie mamy poczucia spełnienia. Nawet osiągnięcie stabilizacji finansowej do której często całe życie dążymy, nie powoduje oczekiwanego zadowolenia i spokoju ducha. W świetle powyższych rozważań nie może to dziwić, ponieważ trudno osiągnąć swój cel będąc nieświadomym swych potrzeb, będąc duchowym analfabetą w dodatku zmuszonym do ciągłej gonitwy za pieniędzmi aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Wydaje się że jedynym sposobem na uzdrowienie tej sytuacji jest swoista re-definicja naszych pojęć i potrzeb i jej zabezpieczenie przed manipulowaniem. Koncepcja SO stawia sobie za cel stworzenie wspólnego dobrowolnego „kodeksu drogowego”, narzędzi pozwalających na niezależność i dotarcie sprawnie do celu. Postulowane przywrócenie jasności, sprawiedliwości i jednoznaczności zasad naszego prawa, naszej wiedzy i informacji wydaje się niezbędne. SO nie rości sobie prawa do określania celu podróży każdego z nas, SO chce być sposobem na jego poznanie i osiągnięcie, jednak każdy wolny człowiek musi ten cel określić sam.

 

PS. Bardzo dziękuje za zainteresowanie koncepcją SO i zapraszam do czynnego uczestnictwa w jej aktywnym rozwijaniu i tworzeniu. Utworzyła się już niewielka grupa inicjatywna na bazie blogerów Ne, co ogromnie mnie cieszy, i chętnych do aktywnego przystąpienia czy choćby opiniowania naszych poczynań proszę o kontakt na pocztę wewnętrzną.

 

pozdrawiam

KOMENTARZE

 • Samo chcenie to za mało.
  SO chce być sposobem na jego poznanie i osiągnięcie, jednak każdy wolny człowiek musi ten cel określić sam.
 • @goodness 18:41:31
  Tyle co nic, fakt, ale od czegoś trzeba zacząć ;-)

  pozdrawiam
 • @Madara
  Zgadzam się z tezami zawartymi w tekście; w zasadzie są tożsame Z CP. Może podane innym językiem, ale to nie umniejsza ich wartości.

  Swoje rozważanie przeniosłem na inny nieco poziom, a to z uwagi,że widzę zagrożenia "ideowe" dla SO.
  Wcześniej,czy później, dojdzie do pytań o bazę dla wartości na jakich SO jest oparta.
  Zdałem sobie sprawę, że konieczne jest znalezienie głębszych fundamentów. Głębszych od tych,na jakich oparta jest choćby Cywilizacja Zachodu, a przy okazji, w drodze porównań cywilizacyjnych, okazało się, ż o katolicyzmie należy mówić jako doktrynie cywilizacyjnej.

  Wskazując te podstawy - tworzy się (albo odtwarza) system cywilizacyjny.

  W sumie - wielkie zadanie. Wielu do tego potrzeba, a ciężko to idzie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:44:06
  Bóg zapłać za dobre słowo panie Krzysztofie.

  Cytat:

  "Swoje rozważanie przeniosłem na inny nieco poziom, a to z uwagi,że widzę zagrożenia "ideowe" dla SO.
  (...)Wcześniej,czy później, dojdzie do pytań o bazę dla wartości na jakich SO jest oparta.
  Zdałem sobie sprawę, że konieczne jest znalezienie głębszych fundamentów."

  Bardzo Pan to trafnie ujął, rzeczywiście też tak uważam że bez takiego "dokopania się" do skały na której jesteśmy zbudowani i "poukładaniu" od nowa fundamentu naszych wartości nie zbudujemy niczego trwałego i stabilnego. Jednak świadomy swoich ograniczeń w tym zakresie nie ruszam tematu aż nie będę miał tego wyklarowanego w większym stopniu.

  "W sumie - wielkie zadanie. Wielu do tego potrzeba (...)." - no właśnie przydało by się (przynajmniej mi) w zakresie tej bazy jakieś wsparcie właśnie zastanawiam się jak je pozyskać.

  (...)a ciężko to idzie." - niech Pan się tym nie zamartwia, w zasadzie robienie rzeczy łatwych i wtórnych nie ma sensu, niech Pan robi swoje byle szczerze i z pasją, biorąc pod uwagę jak ograniczonym dysponujemy czasem na tym pięknym świecie inaczej nie warto.

  I tym optymistycznym akcentem ...;-)

  pozdrawiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:44:06
  Samo chcenie to za mało. Potrzebna idea.
  Zaproponowałem gościnnie nową ideę http://oczekiwanie.blog.nowyekran.net/post/97258,drzyjcie-narody
  Drodzy autorzy Cywilizacji Polski, proszę się nie wstydzić znaczenia czwartego pionu władzy i podawać zawsze pełną nazwę i adres jego zamieszkania. Nowa idea Polaków, jako ten 4 pion najwyższa władza lud, ma stałe miejsce zameldowania w Polsce i nazywa się pionem polskiej demokracji. Jeszcze jedna uwaga, proszę nie mylić polskiej demokracji z polityką i innymi 3 pionami władzy. Dziękuję z góry za zdecydowane poparcie b. mocnej liczby parzystej 4 w konstytucji, która, gwarantuje Polakom możliwość osiągnięcia nie tylko najmniejszą równowagę rozwoju.
  Wielu do tego potrzeba, a ciężko to idzie.
 • @goodness 21:01:37
  Czy rozważania na temat składników władzy nie odciąga od celu zasadniczego - celu jaki ma ona spełniać?
 • @Madara 21:00:14
  jest tyle różnych spraw ważnych, że czasami gubię cel.
  Zwłaszcza, gdy spotykam się z daleko idącą obstrukcją.
  Może zamiast publikować cząstki powinienem pisać do szuflady, ale za to szerzej traktować temat?
  Teraz jest czas decyzji.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:30:31
  --podaję Panu LINK do wrocławskiej TVniezależnej --TAM SĄ ! poważni ludzie ! PATRIOCI ----koniecznie ! proszę nawiązać z nimi kontakt

  http://niezaleznatelewizja.pl/category/archiwum-audycji/janusz-zagorski/
 • @ninanonimowa 21:50:05
  Zdaje się,że jest ustalone nagranie gdzieś jeszcze w sierpniu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:58:14
  --BARDZO DOBRZE !! Wrocław to przedwojenny Lwów -to MYŚL POLSKA -zdająca sobie sprawę z wielu / wielu zagrożeń !! o których pojęcia nie mają ! ci Polacy , którzy nie zostali WYPĘDZENI z własnych GNIAZD --Wielkopolska / Małopolska / Górale / Polska centralna --ONI NIE ROZUMIEJĄ -trwają w chocholim tańcu -cóż po to ! wyhodowano bożego baranka
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:27:41
  Czy rozważania na temat składników władzy nie odciąga od celu zasadniczego - celu jaki ma ona spełniać?......................
  Odmienić los Polski? Wolność Re-definicja rzeczywistości cz.5 ………Tytuł dwuznaczny - odmiana Polski na dobre czy, złe jak zwykle? Nie wiadomo czy Pan sobie żartuje z Polaków? Składniki fundamentalne najważniejsze nie interesują? To gratuluję takiej Cywilizacji „lej wodę, syp piasek nie żałuj towaru”:)
 • @goodness 22:12:28
  --- nikczemność -NIKCZEMNIKÓW polega na tym ,że !!
  -- na początku ŁASI się -wkupuje w względy -jak się już umości w cudzym sercu ---------to wyżera jak tasiemiec uzbrojony TO CO JEST !! najcenniejsze dla żywiciela !!

  --jest jeszcze 2 opcja -ŻYD !!! WATYKAŃCZYK któremu płacą za !! niszczenie Polaka
 • @ninanonimowa 22:31:22
  Cenne uwagi. Warto jeszcze zwrócić uwagę, na wygodne zwalanie winy do strefy sacrum. A tu na Ziemi, Polacy nigdy się nie podniosą się z kolan pod fałszywą równowagą liczby nieparzystej władzy.
 • @goodness 22:54:01
  ----- spotęgowany CYNIZM - nie ima się mnie !! PRZEROSŁAM cynków
 • Apel Anny Walentynowicz o bojkot wyborów
  Nie zmienimy tego systemu promującego zaklamanie ,bez naszego udziału.Przestańmy popierać ten system zniewalania człowieka swoją obecnością przy urnach wyborczych .O ile wybory do władz samorządowych mają sens,o tyle wybory do sejmu i senatu według obecnej partyjnej ordynacji są zagrożeniem dla istnienia wolnośći jednostki.To zdominowany przez partie mafie sejm ,tworzy antywolnościowe ustawy.Kto tego nie rozumie ten nie czuje potrzeby bycia wolnym.Brakuje mi na NE kogoś kto w sposób profesjonalny przedstawiał by szkodliwość ustaw uchwalanych przez sejm i senat .System rządzenia partii politycznych to system antyobywatelski i antydemokratyczny.Partie za wszelką cenę dążą do utrzymania się ,kosztem całego społeczeństwa.Rozumiała to pani Anna Walentynowicz zwracając sięw 2001 roku z apelem o bojkot wyborów do sejmu i senatu.Apel ten znajduje się na stronie www.stowarzyszeniedemokracjausa.com Od czegoś należy zacząć.Przestańmy udzielać poparcia systemowi ktury niszczy więzi międzyludzkie,systemowi ktury jest antypolski i antyobywatelski.Naszą obecnością przy urnach wyborczych skazujemy siebie samych na zniewolenie.Udział w wyborach na obecną chwilę to kolaboracja z tym antyludzkim systemem władzy zainstalowanym przez speców od zniewalania i ubezwłasnowalniania społeczeństwa .Stefan Michał .Dembowski
 • @amadeusz2006 03:43:38
  Żaden wybór nie jest wyborem, brak jednej z możliwych opcji wyboru niszczy wolną wolę:)
 • @Madara 18:47:51
  Co raz wyraźniej, co raz pełniej, co raz dokładniej widać co to za bydło rządziło peerelem, popiera partię o nazwie jak, przepraszam za wyrażenie, Milicja Obywatelska założoną przez wiadomo kogo według wskazówek esbeckich gienierałów. Oraz po co były moskiewskie pieniądze (wiemy kto je wziął), dlaczego zorganizowano smoleńską zbrodnię (wiemy kto w tym działał, kto zyskał, kto zarobił). Zbrodnicze bydło jeszcze się rzuca, jeszcze się odgraża.
  " STENOGRAM Z TAJNEGO REFERATU TOW. JAKUBA BERMANA WYGŁOSZONEGO NA POSIEDZENIU EGZEKUTYWY KOMITETU ŻYDOWSKIEGO W KWIETNIU 1945 ROKU.
  Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska
  reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.
  Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a żydzi nie odgrywają w państwie żadnej
  roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie
  propaganda z jej najważniejszymi działami - prasą, filmem, radiem.
  W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych - W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną
  metodę - siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować. Osiedlanie się żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią
  dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani. Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy. " . Powstał Komitet Organizacyjny Żydów w Polsce, tajny ośrodek władzy politycznej utworzony w styczniu 1944 roku w Moskwie, z inicjatywy Jakuba Bermana i zatwierdzony przez Ławrentija Berię, którego celem była kontrola lobby żydowskiego nad wszystkimi organizacjami polskimi w ZSRR, a przede wszystkim nad wojskiem. Przypomnę jeszcze, że gdzieś chyba w 1914 roku chazarskie żydostwo jako Niemiecki Komitet Wyzwolenia Żydów Rosyjskich załatwiało z Niemcami utworzenie Judeopolonii na terenach m.in. Polski liczącej wtedy ok 30 mln gdzie najbardziej uprzywilejowaną ludnością byłoby 6 mln żydów z ziem polskich i Rosji i 1,8 mln niemców (załatwianie trwało do połowy pażdziernika 1920 roku). A skąd tylu żydów w Europie? Rosji? Polsce? - Poczytajcie w Internecie o Chazarach i powodu przyjęcia przez nich judaizmu. To jest jak komedia gdyby nie straszliwe zbrodnie chazarskich żydów wywodzących się z terenów między morzem Czarnym a Kaspijskim. "W każdym narodzie musi się wyrobić ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My jesteśmy materiałem gotowym, my zawładniemy krajem, opanujemy go przez giełdy i przez wielką część prasy.Naszym właściwym królestwem, naszą stolicą, naszym Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. Kraj ten należy do nas, jest nasz!" 1981- Geremek Światowy Kongres Żydowski jest potężną organizacją, m.in. ze względu na pozycje swoich kolejnych prezesów, supermiliarderów: Edgarda M. Bronfama, syna i dziedzica Samuela Bronfama, króla gorzelnictwa amerykańskiego, który dorobił się kolosalnego majątku w okresie prohibicji na nielegalnym imporcie z Kanady. Obecny prezes Ronald S. Lauder jest z kolei dziedzicem kolosalnego majątku królowej kosmetyków Estee Lauder. Sekretarzem Światowego Kongresu Żydów i przewodniczącym Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego był Israel Singer, wsławiony wprost nieprawdopodobnym w demokratycznej Ameryce oświadczeniem, że jeśli Polska nie wpłaci im wielomiliardowego ekwiwalentu za skonfiskowany w latach 1939-1989 majątek żydów, to będzie bezwzględnie, systematycznie zniesławiana i upokarzana w opinii całego świata. W 2007 roku okazało się, że Israel Singer defraudował pieniądze ofiar Holosaustu i lokował je na swoich prywatnych rachunkach w Szwajcarii."
 • @Kula Lis 62 12:05:17
  http://niezaleznatelewizja.pl/tag/pawel-zieminski/

  http://www.youtube.com/watch?v=v-9kOoaLSV8&feature=player_embedded
 • @amadeusz2006 03:43:38
  Dziękuję za ten głos w dyskusji. Myślę podobnie, choć ten system już od dawna nie ma pełnoprawnego mandatu demokratycznego, bo w wyborach bierze udział mniej niż 50% uprawnionych czyli mniejszość ( pomimo całej manipulacji i permanentnemu ogłupianiu społeczeństwa). Ale IMHO do zmian na lepsze oprócz negacji starego systemu potrzeba jeszcze stworzyć alternatywę w postaci naszej własnej obywatelskiej organizacji.

  pozdrawiam
 • @Kula Lis 62 12:05:17
  Dziękuję za ten głos w dyskusji, jakże aktualny dziś, wiele wyjaśniający oraz doskonale uzupełniający treść notki.

  pozdrawiam
 • odmienić los Polski?
  to, co mamy teraz jest sumą tego, co zrobiliśmy, w sensie tworu kolektywnego, w którym to tworze każdy indywidualnie ma swój udział. Można zwalać na "Ruskich", można na "żydów", ale problem leży w nas samych.

  Nasza świadomość jest bardzo mikra. Ducha narodowego i indywidualnego przywalił materializm w najgorszym wydaniu. Nie pomoże wygonienie "złych kapitalistów" tak jak nie przyniosło ludziom pożytku wygonienie "złych komuchów". Problemy, jakie mieliśmy jako ludzie nadal zostały z nami, choć pozornie na zewnątrz "coś" się zmieniło. Po prostu ktoś sprytnie nas zmanipulował do tego stopnia, że Polacy idą w zaparte i nie chcą widzieć prawdy.

  Dziś w tvp w dzienniku wieczornym powiedziano, że ludzie w powstaniu warszawskim ginęli, bo Stalin nie udzielił im pomocy. To sobie trzeba postawić przed oczami duszy: Stalin nie wywołał powstania warszawskiego, nie uzgadniał z powstańcami kiedy ma ono wybuchnąć, jak ma przebiegać i jakie możliwości interwencji Armii Czerwonej Stalin przewiduje. I mimo to obwinia się Stalina i Armię Czerwoną.

  A przecież powstańców w czasie powstania warszawskiego mordowali Niemcy. Tak! powstańców mordowali Niemcy. Do Niemców można mieć pretensje o śmierć 200 000 ludzi w czasie powstania. Do Niemców można mieć pretensje o zrównanie Warszawy z ziemią. Do Niemców!

  Ale nie do Stalina i nie do ZSRR! Stalin mógł co najwyżej wysłać swoich ludzi na pewną śmierć, ale w imię czego? Powstańcy, jeżeli chcieli ratować ludzi, powinni byli pertraktować z Niemcami, bo to Niemcy byli stroną w tym konflikcie.

  Ale nie Stalin i ZSRR. Pamiętać też należy, że to nie ZSRR i Stalin wywołali II wojnę światową. Zajęcie wschodnich terenów Polski było wynikiem rozpoczęcia wojny przez Niemców. Gdyby Niemcy wojny nie zaczęły, ZSRR i Stalin nie mieliby powodu zajmować Polski, bo i po co? Cała historia wyglądała by inaczej. Jak? tu można spekulować do woli, w zależności od politycznych inklinacji.

  Dlaczego ważne jest przywrócenie właściwej perspektywy w związku z wybuchem II wojny i powstaniem warszawskim? Dlatego, że nasze obecne postrzeganie bazuje na zakłamaniu historii. I dlatego, że naszych wrogów każą nam uznawać za naszych przyjaciół. I to jest powodem, dlaczego nie możemy do niczego dojść, nic osiągnąć, ponieważ nasza świadomość bazuje na niczym - czymś, czego nie było, choć nam zaleca się byśmy to mniej lub bardziej dobrowolnie uznali za prawdę. Niektórzy się starają, ale za każdym razem efekt jest godny pożałowania, bo inny być nie może.

  Z Łupaszki - który mordował milicjantów, urzędników państwowych a nawet kobiety i dzieci, robią teraz bohatera. Co wynika z takiego postawienia sprawy? wynika to, że czcić można u nas morderców. Dlaczego uważam,że Łupaszka to morderca? Ponieważ istnieją dowody na to, że mordował ludzi.

  Argumentowanie, że walczył on o Polskę i że byli to jego polityczni przeciwnicy nie zmienia faktu, że Łupaszka był mordercą. Łupaszka miał prawo mieć własne poglądy na temat tego, kto miał w Polsce rządzić, ale ludzie, których zabijał też mieli takie prawo, a oni wyobrażali sobie Polskę inaczej niż Łupaszka.

  Obecnie twierdzi się, że gdy Łupaszka zabijał swoich przeciwników politycznych to było w porządku. Więc i w porządku było, że przeciwnicy polityczni Łupaszki w końcu zabili jego. A jednak odmawia im się prawa do rozumienia sprawiedliwości po swojemu.

  Każdy Polak ma prawo chcieć inaczej zorganizowanej Polski niż inny Polak. Czy to znaczy, że mamy nawzajem się pozabijać tylko dlatego, że nasze zdania na ten temat się różnią? Ale media to właśnie nam sugerują.

  Kto ma w tym interes, żeby na piedestały stawiać u nas morderców? I jak to o nas świadczy? Czym innym było zabijanie Niemców w walce o wolność - którzy byli rzeczywiście okupantami ze wszystkimi konsekwencjami, jakie niesie ze sobą okupacja, a czym innym był sojusz gospodarczo-militarny ze Związkiem Radzieckim.

  A jednak wmawia się nam na początek, że było to to samo. Nie było.

  Za okupacji niemieckiej Polacy byli niewolnikami Niemców, urządzano na Polaków łapanki i wywożono Polaków do obozów śmierci, aresztowano Polaków i torturowano nie bawiąc się w żadne sądy. Tak robili Niemcy po zajęciu Polski.

  Po wojnie, ZSRR musiał - chciał czy nie - zdominować zdobyte tereny, bo tego wymagał interes nie tylko ZSRR, ale także i krajów, z których wypędzono niemieckiego okupanta. Na miejscu ZSRR każde inne państwo zrobiło by identycznie. Ale krajom sojuszniczym zostawiono możliwie dużą autonomię w postaci języka narodowego, własnej, narodowej gospodarki, narodowej edukacji itd.

  Jedynie w sferze militarnej i polityki zagranicznej wiązała nas lojalność wobec ZSRR. Ale to przecież oczywiste jeżeli weźmie się pod uwagę ogrom ofiary krwi, jaką ZSRR złożył na frontach walki z Niemcami. ZSRR stracił najwięcej ludzi na wojnie, ZSRR przestawić musiał cały przemysł na produkcję wojenną. To są poważne sprawy i nie ma sensu dąsać się z powodu sojuszu wojskowego ZSRR i Polski, ponieważ tego wymagała sytuacja geopolityczna i zwykły rozsądek.

  Ponieważ Polacy pozwolili, by im historię pisali różni Davis'y, nie ma się co dziwić, że efektem tego jest totalny brak rozróżnienia prawdy od kłamstwa. Żaden Davis nie ma w tym żadnego interesu, by rzetelnie informować Polaków o czymkolwiek. Na Polakach to taki Davis może zarobić forsę, ale nic ponad to. I Davis zarobił sporą forsę, a Polacy mają jeszcze bardziej zmącone w głowach.

  Gdyby Polacy byli w stanie być zwyczajnie uczciwi, gdyby nie kierowali się wyłącznie emocjami, sprawa byłaby prostsza i naprawa naszego kraju łatwiejsza. Ale w istniejącej sytuacji, gdy niemal każdy Polak albo był "pokrzywdzony przez komunę" albo był właścicielem wielkich dóbr na Wschodzie nie jest możliwe nawet zbliżenie się do prawdy. A ta wygląda tak, że większość Polaków przed II wojną klepała biedę, a za PRLu "prześladowanych" było tak niewielu, że praktycznie nie istnieli oni w świadomości społecznej.

  Można oczywiście starać się organizować Sukcesje Obywatelskie Ale będą one dokładnie takie, jacy są obywatele. Więc chwilowo rozsądniej jest nie oczekiwać zbyt wiele. Można oczywiście uczyć konia śpiewać sopranem, ale przyjąć można już na wstępie, że będzie on jednak raczej rżał niż śpiewał sopranem. Tak też ma się rzecz z Rodakami.

  Każdy z nas musi po swojemu uczestniczyć w ewolucji, jakiej podlegamy wszyscy bez wyjątku. W przeciwnym razie konieczny będzie terror by utrzymać porządek tak, by się ludzie nie pozabijali korzystając w niewłaściwy sposób z "wolności". To już jako ludzkość w historii mieliśmy i to wielokrotnie.

  Poza tym będzie tak jak zawsze: to z tym, to z tamtym będzie nam po drodze, to ten, to tamten będzie uważał nas za zdrajcę. Nie z każdym będziemy mogli się zaprzyjaźnić. Nie każdy będzie nas rozumiał i my nie każdego będziemy rozumieć.
  I mimo to musimy nauczyć się jakoś żyć razem ze sobą - na jednej planecie, w jednym kraju, w tym samym domu.

  W sumie jest to niesamowicie proste.

  Wystarczy, by każdy człowiek był uczciwy, pracowity, prawdomówny, łagodnego charakteru, tolerancyjny, miły itd. a już świat jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieni się w raj...

  Kto nam broni być uczciwymi, prawdomównymi, pracowitymi, łagodnego charakteru, tolerancyjnymi, miłymi itd..?
  Odpowiedź jest w nas samych. Ale czy mamy ochotę ją poznać?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930