Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
8 postów 432 komentarze

MADARA

Madara - Yata no Kagami - Prawda moją twierdzą, rozum moim mieczem, prawość moją tarczą.

Odmienić los Polski? Czy potrafimy zbudować mądrą i skuteczną alternatywę? cz.I

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"W państwie rządzonym dobrze - wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle - wstyd być bogatym.” - Konfucjusz    Nasza ojczyzna dryfuje w kierunku marginalizacji i stagnacji, a my przyglądamy się bezsilnie jak przyszłość naszego kraju, naszych dzieci, naszych najbliższych, naszych rodaków coraz częściej przybiera pesymistyczne kształty. Potrzebne są  gruntowne zmiany gospodarcze i polityczne.  Pogłębiające się patologie władzy i społeczeństwa prowadzą do kolejnych ludzkich tragedii, biedy, bylejakości i regresu większości sfer naszego życia. Czy istnieje możliwość odwrócenia tej tendencji i powrotu na ścieżkę faktycznego a nie PR-owskiego rozwoju?
     W zasadzie bardzo wiele zostało już powiedziane i przemyślane w tej dziedzinie, pozostaje jedynie wybrać najlepsze rozwiązania i rozpocząć pracę nad szczegółami - usystematyzowanie szerokiego planu działań to  pierwszy krok. Potrzeba  przebudowy poczynając podstaw gospodarczych, etycznych, społecznych, filozoficznych, prawnych co oznacza w praktyce, że dokonać tego może duża grupa zaangażowanych osób, fachowców w wielu dziedzinach.   Powstaje pytanie, czy jako wspólnota, jako Polacy jesteśmy w stanie zaproponować całościowy kompletny plan alternatywy, czy jako naród bezwzględnie i bestialsko tępiony intelektualnie i gospodarczo oraz skutecznie rozbijany  mentalnie,  potrafimy czegoś takiego dokonać? Czy kłótliwość, wzajemna niechęć, zazdrość, pieniactwo, warcholstwo które to cechy są rzekomo stygmatem Polskości pozbawią nas tej szansy, czy może raczej uda się nam wyrwać z  dezintegracji i nędzy inspirowanej wspólnie przez  potężnych sąsiadów, globalne grupy wpływu z pomocą rodzimych zdrajców?  Bez względu na odpowiedź na to pytanie, uważam że warto podjąć próbę zmian w Polsce.
    Sam fakt świadomości potrzeby zmian i wola tych zmian, to bardzo wiele, ale określenie formy i skutecznego sposobu ich wprowadzenia to coś zupełnie innego i znacznie trudniejszego.  W Polsce dominują  koncepcje wprowadzenia zmian odgórnie w ramach reformy obecnej struktury państwa, których wspólnym mianownikiem jest uzależnienie ich od przejęcia władzy. Możemy podzielić je na dwie grupy:

1. Koncepcja legislacyjna – uzdrawiająca moc ma przynieść Polsce zmiana władz ustawodawczych, a co za tym idzie określonych przepisów prawa (np. konstytucji, ordynacji wyborczej (np. wprowadzenie JOW), praw związanych z gospodarką). Koncepcja ta wydaje się być bardzo atrakcyjna, bo zmiany mają się pojawić błyskawicznie po zmianie prawa, niejako  jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jednak w praktyce wymagają osiągnięcia większości w parlamencie, najlepiej samodzielnego posiadania 2/3 głosów  w sejmie co jeszcze nikomu w  III RP nigdy w historii demokratycznych wyborów się nie udało. Na straży  złego prawa i wynikającej z niego uprzywilejowanej pozycji stoi kompletnie  skompromitowany i zabetonowany wymiar „sprawiedliwości”. Trzecim mankamentem tego rozwiązania jest fakt notorycznego łamania prawa przez władzę wykonawcza, ustawodawczą i sądy, w tym konstytucji, co całkowicie poddaje w wątpliwość skuteczności tej koncepcji.
2. Koncepcja personalna – uzdrawiająca moc w tej koncepcji ma płynąć od odpowiednich profesjonalnych i dbających o interes Polski nowych władz wykonawczych. Teoretycznie wszystko jest możliwe, dobra kadra może wiele, jednak w zderzeniu z rzeczywistością wypada to dość blado, zwłaszcza że siły zdolne do przejęcia władzy w praktyce nie szukają dobrej kadry, nie selekcjonują najlepszych, preferują zasadę „mierny, bierny ale wierny”, co w efekcie skutkuje niską skutecznością i jakością władzy dodatkowo osłabianą przez fatalne prawo, pół przestępcze mafie urzędnicze i sądownicze.
    
    W praktyce mamy do czynienia najczęściej z kombinacją tych metod, co również jest mało skuteczne. Symptomatyczne w naszym kraju jest również to, że każdy rząd  ma ograniczoną władzę, zależną głównie od potężnych grup nacisku gospodarczo-politycznego z  sąsiednich i nieco bardziej odległych krajów,  korporacji powiązanych z  przestępcami, przekupnych urzędników najwyższego szczebla w ministerstwach, urzędach centralnych, sądów i medialnych koncernów manipulujących opinią publiczną.
    
Zmiany w Polsce w praktyce:

Zastanawiając się nieco szerzej nad sposobem wprowadzenie zmian w Polsce możemy dokonać następującego podziały na trzy  odmienne sposoby ich wprowadzenia :

1.Reforma istniejących instytucji i struktury państwa. (rozwiązanie Ewolucyjne),
2.Usunięcie obecnej struktury i następnie budowa nowej (rozwiązanie Rewolucyjne),
3.Rozpoczęcie budowy alternatywnej struktury i stopniowe zastępowanie starych struktur, nowymi (rozwiązanie Sukcesyjne)

Osobiście jestem zwolennikiem trzeciej opcji i wyjaśnię pokrótce dlaczego:

Opcja 1 – Ewolucyjna.

     Pierwszą opcję uważam,  obecnie już za niewykonalną: Wyższa kasta bizneso-polityczno-administracyjno-urzędnicza-sądownicza  w naszym kraju jest niereformowalna. Obrosła w kosztowne nieusuwalne przywileje, zdemoralizowała i skompromitowała się w sposób zupełny. Wytworzyła system zamknięty, gwarantujący jej utrzymanie władzy, całkowitą bezkarność i czerpanie nieograniczonych korzyści, kosztem zdrowia, życia i  nędzy pozostałej części Polaków. W kurczowym  trzymaniu się władzy, zaplątała się po szyje w układy przestępczo-towarzysko-mafijne, dokonała wielu działań przestępczych i o ogromnej szkodliwości społecznej. Każda uczciwa, wartościowa jednostka jeśli jakimś cudem się w tym bagnie znalazła, szybko została z niej usunięta w ciągu 20 lat selekcji negatywnej. Jako że na podłym gruncie nie da się niczego zbudować,  zdecydowanie odrzucam tą opcję - reformowanie tej grupy jako podstawę przemian, jako grupy szczególnie szkodliwej,  zdemoralizowanej, i anty obywatelskiej - można jedynie pokusić się o jej resocjalizacje, tak jak innych grup przestępczych.

Opcja 2 – Rewolucyjna.

     Opcja druga jest jak najbardziej wykonalna i wręcz pożądana przez większość Polaków. Szybko i gwałtownie usunąć istniejący establishment i przejąć władzę , następnie zacząć budowę nowego: to brzmi pięknie ale jak uczy historia, tylko w teorii – w praktyce rozwiązanie rewolucyjne kończy się zawsze jedynie pogorszeniem sytuacji gospodarczej,  wymianą elit na podobne lub gorsze. Po obaleniu starego następuje okres przejściowy, załamanie gospodarcze, kiedy nie ma jeszcze nowych sprawnych struktur a stare zostały wyeliminowane, to z kolei grozi powrotem do starego lub przejęciem władzy przez nowe totalitarne władze, które przemocą  i manipulacją utrzymują się przy rządach. Ryzyko niepowodzenia i katastrofy jest w tym rozwiązaniu zbyt duże, by można brać je pod uwagę z pełna odpowiedzialnością za skutki takich zmian.

Opcja 3 -Sukcesji obywatelskiej.

    Pozostaje opcja 3 - Sukcesji obywatelskiej.  Opcja trzecia zakłada tworzenie alternatywnych, niezależnych struktur gospodarczych i państwowych, które po osiągnięciu sprawności działania, wolą obywateli, stopniowo zastąpią zdegenerowane struktury oficjalne.  Używając języka prawniczego będzie to więc szereg sukcesji singularnych praw obywatelskich których suma będzie stanowić sukcesję uniwersalną praw i obowiązków obywatelskich. Budowa będzie nowatorska,  dość trudna,  i będzie wymagała dużej roztropności, wiedzy i odpowiednich środków bezpieczeństwa,

    Niewątpliwą zaletą  opcji 3 (Sukcesji obywatelskiej) jest brak obciążenia bagażem zobowiązań i zwyrodnień personalnych i legislacyjnych nowego systemu,   jest też szansą na praktyczne porównanie skuteczności nowych rozwiązań, brak ryzykownego okresu przejściowego (jaki występuje w opcji rewolucyjnej). Jeżeli alternatywne rozwiązania okażą się lepsze od oficjalnych, obywatele sami będą mogli je porównać a następnie dobrowolnie ( i tylko dobrowolnie) mogą się do nich przyłączać. Bardzo istotna wydaje się tez kolejność następowania Sukcesji w kolejnych strukturach. Zmiany winiśmy  rozpocząć od 3  aspektów: 1. Gospodarka, 2.Informacja-Edukacja, 3.Bezpieczeństwo.
Dlaczego w tej kolejności? Chcemy oprzeć się na Woli Obywateli, oni sami muszą zrozumieć i zadecydować, że chcą zmian i właśnie ta wola będzie podstawowym czynnikiem o który będziemy toczyć walkę. Poziom dezinformacji, ogłupienia i manipulacji społeczeństwa  jest tak duży że musimy rozpocząć od jak najbardziej racjonalnych, materialnych czynników,  możliwych do weryfikacji i porównania efektów funkcjonowania naszego systemu gospodarczego względem starego. Innymi słowy na manipulację - lekarstwem jest logika i udokumentowane fakty. Racjonalne, oparte na zdrowej kalkulacji zachowanie wydaje się być najbardziej odporne na manipulację, dlatego winno być wybrane na początek przemian społecznych choć najistotniejsze dla rozwoju są zmiany mentalne, społecznościowe, duchowe, na nie trzeba poczekać nieco dłużej. Jeżeli obywatel przystępując do naszego alternatywnego systemu gospodarczego będzie w stanie lepiej zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, będzie go stać na więcej dóbr, będzie miał  zapewnioną stabilizację  – nie trzeba będzie długo czekać na jego akces do naszego przedsięwzięcia ani go szczególnie do tego namawiać. Od starego zdegenerowanego systemu ku nowemu przy dobrej organizacji i przede wszystkim udziałowi wartościowych i twórczych osób droga może okazać się zaskakująco krótka.
    Trzeba sobie również zdawać sprawę z faktu, że element zmian gospodarczych będzie bardzo nie na rękę obecnym beneficjentom eksploatującym Polskę i Polaków, należy więc spodziewać  się ataku najprawdopodobniej informacyjnego i   fizycznego przed czym zabezpieczyć mają nas dwa następne punkty, które należy równocześnie wprowadzić:  2.Informacja-Edukacja, 3.Bezpieczeństwo-trwałość, jako czynniki niezbędne do realizacji i utrzymania zmian. W następnym wpisie opiszę jak rozpocząć dokonywanie zmian - Ekonomiczne podstawy Nowej Polski.

pozdrawiam

KOMENTARZE

 • Wybieram bramkę
  numer 2. Ewolucja i sukcesja wtłacza reformatorów w chory układ prawa. Państwo to prawo i trzeba zmienić prawo żeby zmienić państwo.
 • @Madara.
  Mam propozycję: proszę ogłosić głosowanie za poszczególnymi opcjami. Policzymy się.
  Ja obstawiam opcję 3.
 • ·
  Konstruktywny tekst. Mam nadzieję że ten i jemu podobne będą gromadzone i konfrontowane w ramach jednej zakładki. Szansą jest mająca w krótce powstać Polska Racja Stanu. Ważne jest aby tam pisać by nie została zdominowana przez jedną tylko autorską ideę ale chyba KJW to rozumie. To ma być taka kuźnia pomysłów na naprawę naszego kraju.

  // Ważne, że zaczyna się dyskusja o tym co jest Polska Racją Stanu - a zdania są różne.
  Z tego najważniejsze jest samo podniesienie tematu, bo jeszcze niedawno nie było o tym w ogóle mowy. // - KJWojtas
  http://cygnus.nowyekran.net/post/88929,polska-racja-stanu-panstwo-prawa-czy-obyczaju#comment_779299
 • Madara
  Bardzo cenny tekst. To dokładnie droga jaką próbuję wskazać.
  Mam nadzieję, że rozwiązania będą dziełem wszystkich pracujących nad ta ideą.

  Zakładka Polska Racja Stanu powinna gromadzić właśnie takie teksty.
  Jest tylko jeden problem, który sygnowałem SL - jak tworzyć tę zakładkę, aby móc wyeksponować wartościowe teksty z różnych dziedzin PRS?

  Na pewno powinien być dostęp do podstaw ideowych - jako element stały. Powinny powstawać też różne działy - dotyczące różnych dziedzin. Np. edukacja, sądownictwo, media, gospodarka, czy odróżnienia etyczne.

  Zadanie stoi przed nami wielkie; bardzo cieszę się, że ten tekst pojawił się teraz - to bez mała sztandarowy tekst dla zakładki.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:56:43
  // Jest tylko jeden problem, który sygnowałem SL - jak tworzyć tę zakładkę, aby móc wyeksponować wartościowe teksty z różnych dziedzin PRS? //

  Można znormalizować tytuły i/lub słowa kluczowe (tagi) notek. Jestem pewien że moderator będzie miał nad tym władzę. Chyba że informatyk o którym pisali nasi red-nacze doda więcej funkcji.
 • @mirakles 17:27:35
  Będę musiał to poćwiczyć.
 • ad 3)
  Skoro Wola Obywateli ma się obywać bez uzgodnienia jej z Wolą Bożą, to ja to tak widzę, że ja tego nie widzę. Co to jest dobro wspólne?
 • @DelfInn 17:58:52
  Jak klecha się odezwie, to tak jak by toj-toj otworzyć.
 • praca oddolna
  "Opcja 3 -Sukcesji obywatelskiej" - Moim zdaniem jest najbardziej wiarygodna, realna i skuteczna. Co więcej, bylem po 1980 jawnie przeciwny Solidarności gdyż "My" tą opcje aż do 1981 praktycznie wdrażaliśmy. Na przeszkodzie stanęli nam właśnie solidarnościowi "gołodupcy" niwecząc naszą ciężką prace. Zaczęliśmy od obstawiania swoimi ludźmi stanowisk lokalnych biur PZPR i Milicji. Spowodowało to rozluźnienie i łatwiejsze wdrażanie inicjatyw społecznych i prywatnych.
  Co więcej, ułatwiło to na realizacje inicjatyw (inicjatywa - słowo magiczne, bardzo lubiane na wyższych szczeblach PZPR) prywatnych ludzi niezaangażowanych w polityce na otwieranie swoich własnych biznesów nawet do wielkości małych kilku osobowych fabryczek. Powodowało to bogacenie się regionu przejawiające wyższy komfort życia. To właśnie powodowało "zarażanie się" pobliskich okolic naszymi rozwiązaniami. Mógłbym mówić dalej ale skończyło się to na ........
  Solidarności.

  To jest właśnie mały lecz realny przykład pracy oddolnej!
 • @ Madara
  Same gdybania - ------
  najlepiej samodzielnego posiadania 2/3 głosów w sejmie co jeszcze nikomu w III RP nigdy w historii demokratycznych wyborów się nie udało…………… Warto przypomnieć Demokracja żyje i funkcjonuje w warunkach możliwej równowagi, skoro równowagi niema lecz, była bardzo dawno temu, między królem a ludem to gdzie i w jakich demokratycznych wyborach się nie udało.
 • MIŁE DO CZYTANIA , ALE CZY REALNE DO ZREALIZOWANIA ?
  NIESTETY, PATRZENIE NA SPRAWY POLSKIE Z PERSPEKTYWY TYLKO POLSKI JEST MIŁE , ALE WE WSPÓLCZESNYM ŚWIECIE BEZ SZANS NA PRZYCIĄGNIĘCIE DO REALIZACJI JAKIEJKOLWIEK ZNACZĄCEJ LICZBY OSÓB.
  OBYWATELE POLSCY, MOIM ZDANIEM, NIE ZREZYGNUJA DOBROWOLNIE Z PRZYNALEŻNOŚCI DO UNII EUROPEJSKIEJ, NIE ZREZYGNUJĄ Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KART KREDYTOWYCH AKCEPTOWALNYCH NA CAŁYM SWIECIE, NIE ZREZYGNUJĄ Z WIELU INNYCH RZECZY DOSTĘPNYCH , GDY JEST SIĘ UCZESTNIKIEM ŚWIATOWEJ POLITYCZNEJ GRY...A TĘ WYZNACZAJĄ WIELKIE MOCARSTWA...
  POLSKA JAGIELLONÓW JEST BYTEM HISTORYCZNYM. DOBRYM DO INSPIRACJI LUB ANALIZY BŁĘDÓW I SUKCESÓW... A 37 MILIONOWY ZBIÓR PODATNIKÓW NIE JEST PODMIOTEM POLITYCZNYM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA...DLA PRZYPOMNIENIA:
  NIEPOSŁUSZNYCH CZEKA LOS JUGOSŁAWII, LIBII, IRAKU, EGIPTU...ITD.ITP.

  JAK MOŻNA MYSLEĆ POWAŻNIE O KTÓREŚ Z TRZECH OPISANYCH METOD, JEŻELI NIE MA CHĘTNYCH DO RUSZENIA D...Y, ABY PŁACIĆ MNIEJ PODATKÓW...

  TAK JAK W "SIEDMIU SAMURAJACH" TERRORYSTOM WIEŚNIACY //POLACY // CHCĄ PRZECIWSTAWIĆ DRUŻYNĘ A=ANTYTERRORYSTÓW...JEST TYLKO MAŁY PROBLEM...WSZYSCY POTENCJALNI ANTYTERRORYŚCI SĄ NA WIKCIE TERRORYSTÓW...

  CHYBA, ŻE NIE DOSTRZEGŁEM JAKICHŚ "ŚPIĄCYCH RYCERZY"?

  PS.
  NAPISAŁEM CO WIDZĘ , A NIE CO MI SIĘ MARZY...

  ZAPRASZAMhttp://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/
 • @All
  Bardzo dziękuje za komentarze, zwłaszcza że pochodzą od osób które szanuję, a teksty wielu z nich, lubię i czytuję z uwagą. Bez przesadnego "kadzenia" powiem że ogromnie mnie to cieszy.

  pozdrawiam
 • x
  Wymyśl firewalle inaczej skończy się tak jak zwykle. Jak sądzisz CBA jest gites? CBŚ, wszystko ok? Samorządy? Co jest ok z nowego, które to nowe utworzone, bo stare nie działało, albo było pożarte przez robale. Może WSI, ABW? Itd..
  W momencie kiedy to piszesz już masz szufladę. Gdybyś zebrał 200 osób zdolnych do działania miałbyś już 10śpiochów i trzech prowadzących, a jeszcze szczury nie zaczęły się przesiadać. Jeszcze czują się mocne.

  No i podwójny koszt i kadra. Masz stare za które płacisz i robisz alternatywne, które trzeba utrzymać, do czasu, aż się sprawdzi i dokonasz eutanazji starego. Ile na to zamierzasz odłożyć, minus koszty pogrzebów..

  Nie jestem przeciwny, tylko wskazuje miejsca.. krytyczne plana.
 • @zbigniew1108 19:37:00
  słuszne uwagi;

  niestety na śpiących rycerzy bym nie liczył..
 • @zbigniew1108 19:37:00
  Jeżeli tak bardzo chcecie zobaczyć śpiących rycerzy, spójrzcie w lustro. Rycerze już się budzą, teraz nadszedł czas na rozsyłanie wici.

  pozdrawiam
 • @Madara 21:19:55"... Rycerze już się budzą, teraz nadszedł czas na rozsyłanie wici..."
  Z wielką uwagą będę śledził efekty rozsyłania wici.Szczerze życzę sukcesów wiciowcom.

  Gdy użyłem sformułowania "śpiący rycerze", miałem na myśli oficerów powyżej kapitana i milionerów powyżej jednego miliona.
  Według moich doświadczeń wyżej wspomniani osobnicy nie będą ryzykowali ani swoich emerytur ani swoich lokat...Od wielu wieków bajka
  o rycerzach ma zastąpić spojrzenie prawdzie w oczy...Na początek lustro też się przyda...Spojrzałem na swoje odbicie i powiedziałem , że już nigdy nie uwierzę tym, którzy od setek lat bałamucą wybraństwem
  i przedmurzami...

  Ps.
  Torin 07.07.2013 20:39:49 zwrócił uwagę na prozę kosztów...
  Kto i z czego ma za to wszystko zapłacić?

  Dopóki moi rodacy 50 % czasu pracy przeznaczają na utrzymanie tzw. państwa polskiego, to nikt nic nie zmieni. Jeżeli nie interesują rodaków na co są przeznaczone ich pieniądze, to "kim" są ci , którzy chcą coś zmienić?
 • @nikander 18:20:36
  Owszem. Oczyszcza z tego czym go ateisty wypełniły.

  Pozdrawiam

  PS Implikacją wiary nie jest wyłącznie stan kapłański. Jaki jest Pański stan życia z wiary?
 • @Torin 20:39:49
  Cytat: "No i podwójny koszt i kadra. Masz stare za które płacisz i robisz alternatywne, które trzeba utrzymać, do czasu, aż się sprawdzi i dokonasz eutanazji starego. Ile na to zamierzasz odłożyć, minus koszty pogrzebów.."

  To nie tak, o tym napiszę w następnym tekście, nowe rozwiązania mają konkurować ze starymi i je wypierać, o ile będą lepsze. Postaram się dać konkretny przykład, jak to ma działać.

  Cytat: "Gdybyś zebrał 200 osób zdolnych do działania miałbyś już 10śpiochów i trzech prowadzących, a jeszcze szczury nie zaczęły się przesiadać. Jeszcze czują się mocne."

  Pewnie rzeczywiście byłaby jakaś liczba różnego typu agentury, zwłaszcza jeżeli udałoby się szerzej rozpropagować idę, dlatego też myślę o zabezpieczeniu przed tym.

  pozdrawiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:56:43
  Cytat:
  "Zakładka Polska Racja Stanu powinna gromadzić właśnie takie teksty.
  Jest tylko jeden problem, który sygnowałem SL - jak tworzyć tę zakładkę, aby móc wyeksponować wartościowe teksty z różnych dziedzin PRS?

  Na pewno powinien być dostęp do podstaw ideowych - jako element stały. Powinny powstawać też różne działy - dotyczące różnych dziedzin. Np. edukacja, sądownictwo, media, gospodarka, czy odróżnienia etyczne."

  Myślę że dobrze było by też pomyśleć o własnym "poletku internetowym" na "drugą nóżkę" niejako w uzupełnieniu do tekstów NE, która zawierała by poszerzone treści z tego obszaru, szkielet organizacyjny i inne istotne info dla osób chcących się zaangażować w tym temacie, zwłaszcza że NE targają kolejne różnego rodzaju wyłączenia, przełączenia, blokowania itd.

  Oczywiście w żadnym stopniu nie powinien to być miejsce konkurujące z NE, kolejny portal blogerów, a raczej panel szczegółowych rozwiązań, wymiany myśli i idei tworzenia struktury organizacyjnej.


  pozdrawiam
 • Autor
  Pozostaje opcja 3 - Sukcesji obywatelskiej. Opcja trzecia zakłada tworzenie alternatywnych, niezależnych struktur gospodarczych i państwowych,

  Cieszę się z tego artykułu. Mam dokładnie podobne przemyślenia, które chce ując w manifeście. Mam konkretne rozwiązania organów, jakie powinny wspierać takie " małe ojczyzny" ludzi, którzy wytwarzają i spożywają owoce swojej pracy niezależnie od istniejących struktur urzędniczych i korporacyjnych.

  Z jednej strony stoją zorganizowane i kierowane hufce aparatu państwowego, korporacji, banków i mediów a z drugiej zdezorientowane i rozproszone społeczeństwo. Tej drugiej stronie nadać zorganizowana formę zaczynając od budowania świadomości i miejsc w których będą mogli zaspakajać swoje potrzeby bez korzystania z centralnie emitowanego środka płatniczego na zasadzie monopolu (wolna bankowość).
 • @Krzysztof Grzelak 11:53:14
  To co pan pisze jest bardzo interesujące i również niezmiernie cieszy mnie że podobnie myślimy.
  Cytat:"(...) Tej drugiej stronie nadać zorganizowana formę zaczynając od budowania świadomości i miejsc w których będą mogli zaspakajać swoje potrzeby bez korzystania z centralnie emitowanego środka płatniczego na zasadzie monopolu (wolna bankowość)." Cóż można dodać: Po prostu zacznijmy to robić!
 • - opcja biurokratyczna
  >Pozostaje opcja 3 - Sukcesji obywatelskiej. Opcja trzecia zakłada tworzenie alternatywnych, niezależnych struktur gospodarczych i państwowych,
  ------------------
  Jest jeszcze jedna opcja: biurokratyczna.
  Walka z zaistniałą sytuacją w Polsce, wyzwolenie Polski zacząć w sposób BIUROKRATYCZNY:
  Przez
  AKTY WOLI NARODU
  http://www.petycjeonline.com/akt

  Ta metoda jest najtańsza i przy odpowiedniej ilości ludzi będzie najskuteczniejsza.
  Zauważcie Polacy i inne narody są opanowywanie przez wyroki, dekrety, przepisy prawne- czyli przez biurokrację.

  Spróbowanie walki z biurokracją przez biurokrację, wydaje mi się wielką cywilizowaną metodą. Metodą na te czasy!

  Dla niedouczonych z artykułu o demokracji bezpośredniej
  http://demokracjakulista.pl/demokracjadb.pdf

  Z greckiego Biurokracja to panowanie biura - krátos>>Kraft, Macht
 • @Madara 08:27:29
  oki, więc czekam i przeczytam.

  Pozdrawiam:)
 • @adevo 21:36:27
  Bardzo ciekawe. Czy sądzi pan że istnieje realny, praktyczny sposób wprowadzenia w Polsce DB? czyli innymi słowy dotarcia do obywateli i przekonania ich do tej idei?

  pozdrawiam
 • @zbigniew1108 22:11:17
  Samouwielbienie i egoizm, to zbyt mała wartość na wytworną reprezentację ludu.
  Nawet dużymi literami pisane ostrzeżenie zbigniewa 1108, nic nie znaczą dla blogerów karierowiczów. Z chęci zdobycia lepszych stanowisk, lub zachowania dobrego bytu na chwilę. Takim sposobem, reprezentują nienaturalne klaskanie, nadętość, pretensjonalność przy dziwnie starannym zachowaniu starych obyczajów: jak w filmie „Sami Swoi” – omijają kulturę - wyrzucają nową kuchnię na podwórko, bo babcia nie ma miejsca do spania na piecu :)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930