Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
8 postów 432 komentarze

MADARA

Madara - Yata no Kagami - Prawda moją twierdzą, rozum moim mieczem, prawość moją tarczą.

Moje komentarze

 • @mnich zarazy 21:00:30
  Czy jest jakaś szansa na wyjaśnienie (tudzież opisanie tej sprawy szczegółowo) w formie notki lub choć komentarza, czy blog "jazgdyni" i "Andy 51" został wykasowany(czasowo) czy nie, a jeśli tak to dlaczego i przez kogo jak to wszystko przebiegało.

  pozdrawiam
  Rezygnacja Redakcji i Wojtasa
 • Napisać że to ważne
  to trochę za mało, tutaj rozstrzygnie się nasza przyszłość. Obyśmy dali radę.

  pozdrawiam
  NOWA EKONOMIA W DZIAŁANIU
 • @DelfInn 09:11:28
  Proponowałbym duże zdjęcie Dody na wstęp, tytuł: "Sensacja! Doda o tym nie wie!", potem tekst - każde zdanie oddzielnie napisane na Capsie w innym kolorze i inną czcionką, w tle muzyczka, remix "łan direkszyn" + Metalica , na dole żółty pasek:PILNE: Prof. M.Gogacz o pokoju, (dotyczy także Syrii)!!!. - 100 tys. wejść gwarantowane.

  A tak na poważnie, to fakt, szkoda redagować....

  pozdrawiam
  Filozoficzne ujęcie pokoju – M. Gogacz
 • @circonstance 07:39:21
  Słusznie wiara jest pierwsza, jest jednak cnotą Boską, darem który otrzymujemy lub nie. To co od nas zależy, co możemy dzięki wolnej woli rozwijać to roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.

  Cytat:
  "KKK 154 Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego(...)"

  "KKK 159 "Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie" (Sobór Watykański I: DS 3017"

  Cnoty kardynalne

  KKK 1805 Cztery cnoty odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami "kardynalnymi"; wszystkie inne grupują się wokół nich. Są nimi: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. "I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa" (Mdr 8, 7). Cnoty te – pod innymi nazwami – są wychwalane w wielu miejscach Pisma świętego.

  KKK 1806 Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. "Człowiek rozumny na kroki swe zważa" (Prz 14, 15). "Bądźcie... roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić" (1 P 4, 7). Roztropność jest "prawą zasadą działania", jak za Arystotelesem pisze św. Tomasz (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 47, 2). Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

  KKK 1807 Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie świętym, wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. "Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego" (Kpł 19,15). "Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie" (Kol 4, 1).

  KKK 1808 Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. "Pan, moja moc i pieśń" (Ps 118, 14). "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!" (J 16, 33).

  KKK 1809 Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i "nie daje się uwieść... by iść za zachciankami swego serca" (Syr 5, 2) (Por. Syr 37, 27-31). Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie: "Nie idź za twymi namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań!" 2517 (Syr 18, 30). W Nowym Testamencie jest ono nazywane "skromnością" lub "prostotą". Powinniśmy żyć na tym świecie "rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie" (Tt 2, 12).

  źródło:http://www.teologia.pl/m_k/kkk1c04.htm
  http://www.teologia.pl/m_k/kkk1w03.htm

  pozdrawiam
  Opis upadku w czasach zarazy- krzesło prof. Sigmunda
 • @ekoludek 01:14:37
  Myślę że skuteczne odkłamanie tematu Jedwabnego wymagać będzie i filmu fabularnego i całej masy filmów i publikacji dokumentalnych.

  pozdrawiam
  Obronić prawdę !
 • @insane 17:32:20
  Dla mnie to nie kwestia winy ale odpowiedzialności. Dopóki nie zrozumiemy że to my na to pozwalamy, że to naszym obowiązkiem jest bronić naszego dorobku, majątku, naszych rodaków i to bronić wspólnie, dopóty będziemy śmiesznymi mazgajami którym ktoś coś zabrał, coś ukradł, zrobił na szaro. Pora dorosnąć i zacząć odpowiedzialnie się organizować, zamiast wypłakiwać swoje żale.

  pozdrawiam
  Opis upadku w czasach zarazy- krzesło prof. Sigmunda
 • Bardzo ważna notka
  Cytat:
  "Rozumienie i czynienie tego jest efektem mądrości i wymaga mądrości. Wymaga więc pracy filozofów, wysiłku kształcenia ludzi, wychowania ich ku podejmowaniu decyzji w duchu mądrości. Bo właśnie dopiero w tym stanie daje się realizować pokój. Jest on więc dosłownie konsekwencją mądrości."

  Przychylam się do uwag Space, zredagowanie tego tekstu w sposób bardziej przystępny pozwoliłoby z tą ważna treścią dotrzeć do nieco szerszego grona.

  pozdrawiam
  Filozoficzne ujęcie pokoju – M. Gogacz
 • @insane 16:49:43
  Sam kiedyś pisałeś że sama wiara bez rozumu łatwo może zejść na manowce, Fides et Ratio, ile razy to było już wałkowane? Nie chciałbym być źle zrozumiany. Ja nie staram się w żadnym stopniu zrelatywizować oceny tamtego okresu. Nie ma tu marginesu dla żadnej relatywizacji, tam było zło i było dobro. Ale dobro, oparte tylko na wierze bez weryfikacji rozumu szybko może stać się narzędziem zła. I oby nie stało się tak znowu.

  pozdrawiam
  Opis upadku w czasach zarazy- krzesło prof. Sigmunda
 • @insane 16:29:25
  Zgadza się, jest to uogólnienie, nie chodzi jednak o fałszywą pokorę, ale o prawdę. Bo tylko na podstawie prawdziwych przesłanek można wyciągnąć poprawne wnioski, nauczyć się czegoś na własnych błędach. Dopóki będziemy tworzyć mity i nie będziemy mieć odwagi stanąć po stronie prawdy, również tej niezbyt przyjemnej, dopóty będziemy na tym micie budować następny miraż.

  pozdrawiam
  Opis upadku w czasach zarazy- krzesło prof. Sigmunda
 • @insane 16:00:03
  OK, masz rację to pospolici bandyci, często przy pomocy złodziejstwa a nawet zbrodni dokonali "prywatyzacji". To raz.

  Cytat:" ale jakich błędów? czy jak "nowe lepsze" przylazło zamknąć fabrykę i wyrzucić ludzi na bruk, to oni się cieszyli i pomagali niszczyć własne stanowiska pracy?
  Prawdą jest też że panowało wpojone skutecznie ludowi przekonanie że wszystko co zachodnie jest cudowne a wszystko krajowe nie warte złotówki, prawdą jest też że robotnicy powszechne wówczas kradli ze swoich zakładów pracy, sabotowali pracę, trzepali "fuchy" a wielu przez cały dzień nie trzeźwiało. W tym sensie pozwoliliśmy(co najmniej) na ten upadek. To dwa. Bądźmy uczciwi a nie obłudni.

  pozdrawiam
  Opis upadku w czasach zarazy- krzesło prof. Sigmunda
 • @insane 13:59:57
  Dlatego napisałem że na to pozwoliliśmy a nie zrobiliśmy to.

  pozdrawiam
  Opis upadku w czasach zarazy- krzesło prof. Sigmunda
 • Dziękuję za tą notkę
  U nas też chyba nieuchronnie nadchodzi przełamanie monopolu kreacji pieniądza dłużnego przez banksterów. Oby jak najszybciej.

  pozdrawiam
  Dalsze wdrożenia lokalnej waluty w Bristolu
 • Dziękuję za tą notkę..
  to temat o wiele szerszy. Praktycznie wszystko co powstało za "komuny" zostało zniszczone lub sprzedane. Pozwoliliśmy na to, bo wmówiono nam że wszystko co działo się za komuny było złe i bezwartościowe, a to kłamstwo. Ponieśliśmy przez to ogromne straty i cofnęliśmy się w rozwoju w wielu dziedzinach o dziesięciolecia. Znacznie bardziej pragmatycznie zachowali się Niemcy po 2WW, którzy fakt, przyznali że Hitler był zły, ale fabryk założonych przez nazistów (np.VW) nie zaorali ani nie sprzedali.

  pozdrawiam
  Opis upadku w czasach zarazy- krzesło prof. Sigmunda
 • Jeżeli wybory mogłyby coś zmienić....
  politycy dawno by ich zakazali... jak powiedział pewien mądry człowiek. Cos w tym musi być, skoro wybieramy i wybieramy a gęby wciąż te same co w "Nocnej Zmianie".

  pozdrawiam
  Wszyscy jesteśmy Monetami
 • Jestem za
  Cytat:"Również modlitwą, postem, pokutą, wynagradzaniem, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji, oraz czynem możemy przyśpieszyć Jego Królowanie"

  Jestem za ogólnonarodowym 40 dniowym postem o chlebie i wodzie. Oprócz oczywistych korzyści duchowych i oczyszczających spodziewałbym się ostatecznego upadku nierządu POmroczności na skutek tego wydarzenia.

  pozdrawiam
  PILNE
 • @SpiritoLibero 16:48:39
  Ogromnie cieszy zainteresowanie tą notką. To ważna inicjatywa, musimy zawalczyć o prawdziwą historię, o przeciwstawienie się szerzeniu kłamstw i szkalowaniu naszych ojców i dziadów. Miejmy nadzieję że to pierwszy kamyczek, który rozpocznie lawinę zmiatającą to podłe kłamstwo rozmyślnie i mozolnie budowane na całym świecie.

  pozdrawiam
  Obronić prawdę !
 • @Astra 21:32:07
  hmmm.. nie mam pojęcia, staram się unikać nawalanek i intryg portalowych o ile jest to możliwe. Jazgdyni to rzeczywiście świetne pióro, IMHO, Andy 51 pewnie też. Ich brak to z pewnością strata dla portalu, z drugiej strony takie odejścia zdarzają się od zawsze (że wspomnę tylko: Fiatowiec, Carcajou ostatnio Wawro)

  >Może już jutro post zniknie, bo zaczynają kasować KD :(
  >Tacy fajni ludzie w tym klubie pisali i ja się cieszyłam, że mogę do nich >dołączyć....

  Zdecydowanie warto mieć kopię swoich postów i komentarzy jeśli nie chce się ich potem odzyskiwać z jakiegoś "mirrora" jak się to "drzewjej" na NE zdarzało.

  pozdrawiam
  1 maja 2016r wygasa ochrona wykupu polskiej ziemi
 • Gratuluję notki
  prawdziwe "wejście smoka".

  pozdrawiam
  1 maja 2016r wygasa ochrona wykupu polskiej ziemi
 • @gallux 16:07:10
  Tja, szczególnie "dziadzio" Robert Winnicki i Artur Górski ;-))))).

  A tak naprawdę to o co chodzi? Mam wrażenie że nakręcenie filmu mówiącego PRAWDĘ o wydarzeniach w Jedwabnem jest komuś baaaardzo nie na rękę. Hm.. ciekawe komu? Kto jest beneficjentem tego kłamstwa szkalującego Polaków? Jak sadzisz?


  pozdrawiam
  Obronić prawdę !
 • @gallux 14:53:13
  Bardzo mi przykro ale hartmana, "profesora" bartoszewskiego, biedronia czy innego niesioła i tym podobnych "autorytetów" tutaj nie znajdziesz jeśli to twoi "idole" masz prawo czuć się rozczarowany.

  Są za to m.innymi: Robert Winnicki, ks. Małkowski, Parulski, Maria Loryś Mirecka, Czesław Ryszka, Jan Grudniewski,Jan Grudniewski, Kazimierz Świtoń, Jan Niewiński, Artur Górski, Jadwiga Stokarska, Alojzy Szablewski, Piotr Radowski  http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ma%C5%82kowski_%28ksi%C4%85dz%29
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwo_Cyprian_Pogonowski
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Grudniewski
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Mirecka-Lory%C5%9B
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Ryszka
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_%C5%9Awito%C5%84
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Niewi%C5%84ski
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_G%C3%B3rski_%28polityk%29
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Stokarska
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Alojzy_Szablewski
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Radowski

  Jakieś pytania?

  pozdrawiam
  Obronić prawdę !

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031